Våra tjänster

Tips and tricks

En av våra tjänster - Rådgivning och konsultation

Vi hjälper er att hitta den mest lämpade hanteringslösningen för just era behov och ger förslag på en optimerad och säker lösning. Kontakta oss så kan vi tillsammans diskutera hur era behov ser ut och hur vi kan hjälpa er.
Leasing och hyra

Leasing eller hyra

Om ni har ni behov av att fördela era kostnader, för ert lyftsystem kan vi erbjuda er leasing eller uthyrning. Med leasing och hyra får ert företag tillgång till utrustningen mot att ni betalar hyra under en överenskommen tidsperiod. 

Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg som passar er.

Rätt montage är lika viktigt som rätt produkt

Många lyftsystem kräver ett montage i större eller mindre omfattning. Vi har utbildad personal med rätt verktyg och redskap för att snabbt få ert lyftsystem i drift. Då vi monterar er utrustning ingår också en genomgång av handhavande och funktion. Förutom det mekansika montaget av lyftutrusningar kan vi erbjuda elinstallation och även markarbeten så som gropar och håltagning om det krävs. Behövs besiktning så kan vi förmedla kontakt med ackrediterat företag som utför detta.

Man gör ett montage av ett skensytem
Vi hjälper er med service och underhåll

Återkommande underhåll och kundanpassat serviceavtal

Med ett serviceavtal med oss är ni i trygga händer. Vi genomför återkommande besök, vi kontrollerar att er utrustning har fullgod funktion och säkerhet. Alla servicebesök protokollförs, vilket innebär att ni också automatiskt får hjälp med er internkontroll av utrustningen. Det är en bekymmersfri och smidig lösning för service och underhåll och för att minimera onödiga driftstopp. 

Reservdelar

Om ni av någon orsak drabbas av ett fel på er utrustning kan vi  hjälpa er med reservdelar och service. Reparationsarbeten kan utföras på plats hos er eller på vår verkstad i Vallentuna. Slitdetaljer som vi vet att våra kunder frekvent är i behov av lagerhålls av oss och det flesta andra reservdelar kan vi få hem snabbt.

Ht Lyftsystem har reservdelar till alla våra produkter

HT Lyftsystem

Ring så hjälper vi dig!

08 - 511 873 02