GDPR - Din personliga integritet

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar om din integritet finns den här information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller kontaktar oss på HT Lyftsystem AB och även här på vår hemsida, www.lyftsystem.se. Den gäller också dig som är kund och/eller potentiell kund. Längre ner ser du vilka personuppgifter vi som personuppgiftsansvarig hanterar om dig beroende på vilken relation du har till HT Lyftsystem.

Uppfyller lagar och regler för personlig integritet

Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs eller när du begär detta. Som huvudregel ska informationen raderas när du upphör att vara kund till oss. Om ni samtycker kan informationen sparas för att skicka ut nyhetsbrev eller annan information. Informationen raderas när ni väljer att avsluta prenumerationen.

Personuppgifter - dessa uppgifter sparar vi

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss via formulär på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss, till exempel via epost. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter för statistiska syften och för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund/leverantör. För att kunna marknadsföra våra uppdragsgivare och förmedla våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter.

 Vi behandlar även uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss. Vi använder din information för att kunna kontakta dig, för att skicka information och nyhetsbrev till dig.

Om du i stället för ovan angivna ändamål har lämnat ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter gällande kommunikation av information samt marknadsföring, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. HT Lyftsystem AB kan även vara skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter, exempelvis för att följa bokföringslagstiftningen.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du exempelvis blir kund/leverantör till eller hos oss, när du kontaktar oss eller när du anmäler dig till att få information från oss såsom nyhetsbrev eller annan kommunikation eller marknadsföring.

Så länge behandlar vi dina personuppgifter

Uppgifter om dig som befintlig kund eller leverantör behandlar vi så länge som vi har en affärsrelation till dig. Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke, till exempel för kommunikationsändamål, pågår behandlingen tills du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan. För att återkalla ditt samtycke till våra nyhetsbrev går det även bra, utöver de vanliga kontaktuppgifterna, att använda dig av länken som finns i nyhetsbrevet.

Uppgifter som rör bokföring behandlar vi så länge som vi är skyldiga enligt lag, dvs. i sju år.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du som registrerad vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig. Du har rätt att bli raderad under de förutsättningar som anges av Datainspektionen, t.ex. om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna. Du har rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling, t.ex. att du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, över behandlingar som utförs av oss.

 

 

Vår informationssäkerhet och överföring till tredje land

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

HT Lyftsystem AB – 556206-1605 
Välkommen att kontakta oss om du har några funderingar!