Vi lyssnar på era behov och skapar sedan en hanteringslösning efter önskemål.

1999 startade HT Lyftsystem av två unga tekniker, dessa tekniker är fortfarande kvar på HT, lite äldre och mycket klokare. Vi har ett brett kunnande och engagerar oss för att ni skall få en optimal och flexibel lösning med lång livslängd. Med en bred produktbas från Sveriges ledande tillverkare, skapar vi lösningar för varje unik miljö. Antingen det är standard, anpassad eller en helt nyutvecklad produkt ingående i ett komplett hanteringssystem.​

Våra produkter påverkar människors hälsa och liv, därför att det viktigt för oss att kunna erbjuda produkter med hög säkerhet och standard. 

HT Lyftsystem AB - Vi är mycket tekniskt kunniga, har lång erfarenhet och hög kompetens

HT Lyftsystem AB är ett svenskt bolag som har funnits i branschen i över 20 år. Genom åren har vi hjälpt många kunder i flera branscher i olika delar av världen med produkter och smarta lyft- och hanteringslösningar. Vi arbetar i en rad olika områden, mekanik, hydraulik, pneumatik, vakuum- el och elektronik. Fokus för oss är att med människan i centrum ta fram användarvänliga lösningar för att hantera gods. Med kundens objekt och hanteringsproblematik som utgångspunkt, utvecklar, konstruerar och tillverkar vi en optimal hanteringslösning genom en kombination av standardprodukter och standardiserade eller kundanpassade gripdon. Vi utgår från en rad olika grundkomponenter från ledande svenska tillverkare, detta ger oss unika kombinationsmöjligheter men ibland saknas det dock någon del eller ett verktyg och då konstruerar vi detta. 

Vi är engagerade, effektiva och månar om bra ergonomi samt att vi tar fram kostnadseffektiva lyftlösningar till våra kunder.

Vår affärsidé

Vår affärsidé formulerades redan när företaget startade, att utveckla, designa och tillverka användarvänliga hanteringslösningar.

Hanteringslösningar som är lämpade för det gods som skall hanteras och för den specifika miljön, detta gör vi med maximal hänsyn till ergonomin.

Vi utvecklar och tillverkar alla våra produkter i Sverige, en stor fördel med detta är att vi kan villverka kundanpassade lösningar i även små kvantiteter. Har vi inte en lämplig standardlösning, tar vi helt enkelt fram en kundunik lösning.

Vi arbetar långsiktigt i alla relationer, både med leverantörer och kunder. 

lyfta cykel
Vakuumgripdon
Lyftvagn med vakuumverktyg

Från behovsanalys till nyckelfärdiga lösningar

Alla hanteringssituationer och miljöer är unika.
Vi skräddarsyr ergonomiska lyfthjälpmedel med utgångspunkt från unika behov. Den nyckelfärdiga hanteringslösningen skapar effektiva arbetsflöden och uppfyller logistikkraven som i slutänden även förbättrar produktionsekonomin.

Bilderna visar några av våra specialanpassade lösningar, för effektiv och ergonomisk hantering.

Kompletterande konstruktioner

Ibland fattas det någon komponent som ger lyftlösningen dess maximala effekt, då konstruerar vi denna del. Ett exempel är HT Lyftsystem med olika aluminiumprofiler och lyftblock, ett unikt taklyftsystem för olika miljöer. Kompakt, driftsäkert och tyst med inbyggd strömmatning i skensystemet. 

Väl beprövade baskomponenter

Grundkomponenterna i alla våra systemkonstruktioner kommer ifrån ledande svenska tillverkare. Saxlyftbord, lyftpelare, lyftvagnar, vakuumlyftar, balans- och lyftcylindrar samt ett stort antal tillbehör. Våra utvalda leverantörer står för högt ställda krav. Vi kan även leverera baskomponenter styckvis.  

Rätt teknik och funktion för bäst totalekonomi

Vi har ett brett kunnande och engagemang, vi anstränger oss för att ni skall få en optimal, användarvänlig och flexibel lösning. En hanteringslösning med lång livslängd och som kan anpassas till framtida förändringar. De flesta produkter vi säljer kan provas.

Användarvänliga, ergonomiska verktyg lyfter arbetsmiljön

Ett lyftsystem som byggs på ergonomiska principer blir ett uppskattat arbetsverktyg som förenklar, underlättar och effektiviserar. Ett lättarbetat system, används och minimerar risken för arbetsskador och höjer trivseln på arbetsplatsen.

Medarbetarna mår bättre, antalet sjukskrivningar minskar, vilket i sin tur leder till en god totalekonomi. Lättskötta maskiner i effektiva människors händer åstadkommer detta. 

AirHandle verktyg
Vakuumverktyg
Klämgripdon

Komplett med dokumentation, utbildning och garantier

Vid en leverans från HT Lyftsystem kommer komplett dokumentation i form av systembeskrivning, systemritningar, manual och annat som har betydelse för leverans, installation, hantering samt skötsel. Systemen är i allmänhet lättskötta, men ibland krävs det mer än den användardemonstration som vi gör vid leveransen. Då utbildar vi gärna personalen, på plats hos er. Alla våra produkter och system levereras med garanti på kvalitet och livslängd. 

Unika lösningar för unika miljöer

Varje arbetsplats är i regel unik vilket kräver unika systemlösningar. Så snart er förfrågan på utrustning sträcker sig utöver en leverans av enstaka komponenter eller produkter, vill vi därför se den miljö där utrustningen skall fungera. Så att vi kan vara säkra på att vi kan leverera ett system som klarar av att de ni önskar.

Såhär kan det se ut när du jobbar med oss

1

Hanteringsproblem

Du kontaktar oss och beskriver er situation samt era önskemål.

2

Rådgivning

Tillsammans gör vi en hanteringsanalys och går igenom ert projekt.

3

Förslag

Vi kommer med ett erbjudande på en lösning, anpassad till era behov.

4

Tillverkning

När ni valt att gå vidare med vårt förslag tillverkas produkterna i våra lokaler i Vallentuna.

5

Installation

När utrustningen är färdig ser vi till att den kommer i drift och att ni kommer igång.

6

Support

Vi erbjuder montage, utbildning, service och reservdelar.

HT Lyftsystem

Ring oss vi hjälper dig gärna!

08 - 511 873 02