Vakuumlyft, slanglyft eller vakuummygga...

   
Med vakuumteknik kan man lyfta och greppa gods. Lyftslangen sugs ihop och lyfter godset. Undertrycket i sugfoten håller fast godset. Naturligtvis kan mekaniska gripdon så som krok och gafflar användas istället för sugfot. Vakuumlyftar ger en snabb, steglös och följsam hantering som manövreras med en manöverventil vid sugfoten. Vakuumlyftarna är uppbyggd av moduler, olika gripdon/sugfötter och manöverhandtag. Detta gör att lyften enkelt kan modifieras om förutsättningarna på arbetsplatsen ändras. Lyftarna drivs av elektriska eller tryckluftsdrivna vakuumpumpar. Om vakuumpumpen skulle stanna kommer godset att sänkas och lossnar först när det är avlastat mot golv eller arbetsbänk. Om lasten är för tung eller har för stort luftgenomsläpp räcker inte undertrycket till för att lyfta lasten.

Vakuumgripdon

Det vanligaste gripdonstyp vi använder. Att greppa gods med vakuum ger oftast en både skonsamt och enkel hantering. Vi kan hjälpa er att dimensionera gripdon för både täta och läcknade material av olika form och format. Kontakta oss för mer information eller se exempel på sidorna med applikationer.
  
Gilla

Lyftsystem:

Tjänster:

PDF:

Mobil vakuumlyft
EasyHand
VacuHand